• نوع پروژه:

  دستگاه ضدعفونی کننده محیط

 • تکنولوژی:

  هواخنک

 • زمان اجرا:

  1399

 • معرفی مختصر پروژه:

  دستگاه ضدعفونی کننده محیط ، پرتابل ،برق ورودی220

برچسب ها