• نوع پروژه:

  نصب دستگاه ازن در کارخانه کاغذ سازی

 • تکنولوژی:

  هواخنک

 • زمان اجرا:

  ۱۴۰۰

 • معرفی مختصر پروژه:

  تصفیه فاضلاب کاغذسازی
  کاهش cod
  افزایش کیفیت آب

برچسب ها