نصب دستگاه اُزن ژنراتور در سالن مرغداری جناب آقای نادری

 • نوع پروژه:

  دستگاه اُزن هواخنک

 • تکنولوژی:

  اُزن ژنراتور با تکنولوژی فرایند کرونادیسشارژینگ

 • نوع درخواست:

  5 عدد دستگاه 100 و 250 گرم بر ساعت

 • زمان اجرا:

  10 ام اردیبهشت ماه 1396

 • معرفی مختصر پروژه:

  نصب در آب، سالن و انبار دان مرغداری در شهرکورد

برچسب ها