آب و فاضلاب

 • نوع پروژه:

  آب خنک

 • تکنولوژی:

  کرونا دیسشارژینگ

 • زمان اجرا:

  1399

 • معرفی مختصر پروژه:

  برخی از مزایای ازن در مقایسه با سایر گندزداها 
  1. افزایش راندمان گندزدایی 
  2. کوتاه تر بودن زمان ضد عفونی نسبت به سایر گندزداها 
  3.مازاد ازن تزریق شده در آب به دلیل نیمه عمر کوتاه آن به صورت اکسیژن از سطح آزاد می‌گردد و محیط اطراف را بسیار دلپذیر و مطبوع می‌کند . 
  4. ترکیبات جانبی کلر مانند : کلرآمین و تری هالومتان ها ، ضررهای بسیاری برایسلامتی جانداران و محیط زیست ایجاد می کند ، در حالی که ازن تمام ترکیبات اضافی موجود در آب را، بدون ایجاد باقی مانده نامطلوب برطرف می کند . 

برچسب ها