گندزدایی منابع آب

   ۲ ـ گندزدایی آب با کلر مادر: در این روش به ازای هر یک لیتر آب ۳ قطره از محلول کلر ۱ درصد اضافـــــه می شود، بعــد از نیم ساعت میزان کلر باقیمانده را اندازه گیری نموده در صورتی که میزان کلر باقیمانده بین ۲/۰ تا ۸/۰ میلی گرم در لیتر باشد آب قابل مصرف است، در غیر این صورت تعداد قطرات کلر ۱ درصد را تا ۷ قطره و مدت زمان را تا یک ساعت تغییر می دهیم تا میزان کلر باقیمانده در حد مطلوب به دست آید.
    ب ـ گندزدایی آب چاه:۱ ـ کلرینه کردن آب چاه: در این روش ابتدا حجم آب موجود در چاه اندازه گیری می شود و بعد به ازای هر متر مکعب آب ۳ تا ۵ گرم پودر پرکلرین به آب اضافه می شود و حداقل نیم ساعت زمان تماس در نظر گرفته می شود. در این روش هم در صورت نتیجه مطلوب کلرسنجی آب قابل استفاده است، در غیر این صورت باید میزان کلر اضافه شده و زمان تماس کلر با آب را تغییر داد تا کلر باقیمانده مطلوب به دست آید. بهتر است گندزدایی چاه آب بعد از برداشت روزانه انجام شود.
    ۲ ـ روش کوزه گذاری: در این روش در بدنه یک کوزه سفالی با گنجایش ۱۲ تا ۱۵ لیتر ۲ سوراخ ۶ میلیمتری در دو طرف کوزه نزدیک وسط آن ایجاد کرده سپس ۷۵۰ گرم پودر پرکلرین و ۳ کیلوگرم ماسه کاملاً تمیز را مخلوط کرده و داخل کوزه ریخته پس از آن در کوزه را با یک ورقه پلاستیک غیرقابل نفوذ محکم بسته و کوزه را در چاه آویزان می کنند به نحوی که پایین تر از سطح آب قرار گیرد، این مقدار پرکلرین برای گندزدایی آب چاهی که روزانه ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر آب از آن برداشت می شود به مدت یک هفته کافی است.
    
    گندزدایی آب در مقیاس بزرگ:
    کلرینه کردن آب مخازن: ابتدا حجم مخزن را معین نموده، سپس به ازای هر متر مکعب آب از ۳ تا ۵ گرم پـــــــودرپرکلرین استفاده می شود. کلرینه کردن مخازن به روشهــای دستی و مکانیکی انجام می شود که در روش دستی لازم است حتماً پس از اضافه کردن محلول کلر آب مخزن به هم زده شود. بعد از گذشت نیم ساعت در صورت مناسب بودن نتیجه کلرسنجی آب قابل مصرف است. در روش مکانیکی با استفاده از کلریناتورها بهتر است کلریناتور در محل ورودی آب به داخل مخزن قرار گیرد تا زمان تماس مناسب بین کلر و آب فراهم شود. قابل ذکر است که نتیجه کلرسنجی در کلیه ساعات شبانه روز و در نقاط مختلف شبکه لوله کشی باید در حد مطلوب باشد.

روش کلر زنی مخازن آب

 کلرینه کردن آب مخازن:  ابتدا حجم مخزن را معین نموده، سپس به ازای هر متر مکعب ( ۱۰۰۰لیتر ) آب از ۳ تا ۵ گرم پـــــــودرپرکلرین استفاده می شود. کلرینه کردن مخازن به روشهــای دستی و مکانیکی انجام می شود که در روش دستی لازم است حتماً پس از اضافه کردن محلول کلر آب مخزن به هم زده شود. بعد از گذشت نیم ساعت در صورت مناسب بودن نتیجه کلرسنجی آب قابل مصرف است قابل ذکر است که نتیجه کلرسنجی در کلیه ساعات شبانه روز و در نقاط مختلف شبکه لوله کشی باید در حد مطلوب باشد . حد مطلوب  آخرین شیر مصرفی شبکه ./ ۸  تا ۱  PPM  (قسمت در میلیون )

طرز تهیه و استفاده از محلول کلر مادر

 از ترکیب سه قاشق مرباخوری- ( ۱۵ گرم )از پودر پرکلرین۷۰درصد در یک لیتر آب ، کلر مادر بدست می آید که باید در یک بطری تیره رنگ یا پوشیده با کاغذ آلومینیوم نگهداری شود . ۳ تا ۷  قطره از این محلول کلرمادر در یک لیتر آب بمدت ۳۰ دقیقه آنرا بهداشتی و قابل شرب می نماید .

نحوه گندزدایی مخازن تعمیر شده و یا جدیدالاحداث

 

حجم مخزن به متر مکعب

درصد خلوص کلر

کلر مورد مصرف به کیلو گرم

ساعت ماند کار

۱۰۰

۷۰

۳/۴

۱۲

۲۰۰

۷۰

۶/۸

۱۲

 

 

قبل از گند زدائی، جدار داخلی مخازن با برس سیمی تمیز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازای هر متر مکعب ۴۳ گرم پرکلرین ۷۰ درصد به صورت محلول آماده نمود. بعد از این مرحله چندین بار با آب مخزن را شستشو می دهیم طبق جدول زیر مقدار کلر مورد لزوم محاسبه گردد.