مرغداری

  • نوع پروژه:

    دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار

  • تکنولوژی:

    ازن ژنراتور صنعتی دائم کار با سیستم آب خنک

  • معرفی مختصر پروژه:

    استفاده از دستگاه ازن در مرغداری تخم گذار بار میکروبی وگاز آمونیاک موجود در مرغداری را کاهش و در روند تولید تاثیر مثبت میگذارد.

ارسال دیدگاه

برچسب ها