ضد عفونی آب استخر

  • نوع پروژه:

    دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار

  • معرفی مختصر پروژه:

    از دستگاه ازن برای ضد عفونی و کاهش بار میکروبی آب استخر استفاده می نمایند که این امر موجب می گردد که سوزش چشم خشکی پوست حذف گردد و ضمنا این امر موجب میگردد که از کلر در استخر های شنا کمتر استفاده گردد.

ارسال دیدگاه

برچسب ها