کاربرد اُزن در کارخانجات آرد

قبل از هر چیز لازم به یادآوری است که کارخانجات آرد به عنوان صنعت مادر در بخش صنایع غذایی مطرح هستند و علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از کارخانجات صنایع غذایی از جمله کیک، کلوچه، نان، نشاسته و … .