ازن ژنراتور صنعتی دائم کار

  • نوع محصول:

    Air55

  • معرفی مختصر:

    دستگاه ازن ژنراتور جهت ضدعفونی در سالن های مرغداری ها
    این دستگاه با تزریق اتوماتیک در سالن های مرغداری نصب و عمل ضد عفونی را انجام میدهد.

ارسال دیدگاه

برچسب ها